X / Noordhoff

Dit artikel is geschreven voor een opdracht aan de Rijksuniversiteit Groningen voor het vak Juridische Onderzoeksvaardigheden, dat ik heb afgerond met een negen. De opdracht betrof het schrijven van kritisch commentaar over een voorgeschreven uitspraak. Inleiding X / Noordhoff In dit document wil ik graag ingaan op de uitspraak die is gedaan in de zaak X/Noordhoff. Voordat ik mijn […]

Summaries

Samenvatting Burgerlijk Recht 1

Deze samenvatting burgerlijk recht 1 is voor een vak dat wordt gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze burgerlijk recht 1 samenvatting behelst onder meer de basis van het personen en familierecht. Verder zal er worden in gegaan op goederrechtelijke aspecten in samenhang met allerlei privaatrechtelijke verbintenissen en de gevolgen hiervan. Aan de hand van alle hoor- en […]

Programming code

Laravel Mail Solution For: Htmlentities() expects parameter 1 to be string, array given error exception

I love Laravel. Simple, elegant, easy, well documentated. However, sometimes the errors are not always very clear. Certainly when having issues while using ajax. Because when the system is unable to produce a slick stacktrace through the request, you will need to view the Laravel logs in BASE_PATH/storage/logs . The Exception In my case, I had some issues […]

Summaries

Samenvatting Bestuursrecht 1

Deze samenvatting bestuursrecht 1 is voor een vak dat wordt gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze samenvatting omvat onder meer de grondslagen van het bestuursrecht en enkele kernbegrippen. Ook wordt er gekeken naar de aard van bestuursrechtelijke bevoegdheden en de normen die daar aan gesteld zijn. Verder krijgt men een introductie in deze samenvatting over rechtsbescherming […]